Het sdv Sepia bestuur

Snorkel en Duikverening Sepia wordt bestuurd door het dagelijks bestuur en een 5 tal commissarissen. Daarnaast hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld die gecontact kan worden voor vertrouwelijke informatie, hulp of advies.  

Gedragscode:

  SDV Sepia hanteert de door het NOC*NSF opgestelde gedragscode binnen de vereniging. Bekijk of download de gedragscode.

Dagelijks bestuur:

  Voorzitter: Jacco Willemse - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Secretaris: Cindy Dalebout - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Penningmeester: Adrie Rolloos - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Commissarissen:

  Evenementen Commissaris: Peter Bouter

  Materiaal commissaris: Willem Oudshoorn

  Opleiding commissaris: Fred Dams

  Onderwaterhockey commissaris: Vacant

  Jeugd commissaris: Vacant

Vertrouwenspersoon:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.